xslider.jpg

SVK

Praktické informácie pre úspešné dojčenie

Praktické informácie pre úspešné dojčenie

1. KONTAKT KOŽA NA KOŽU (SKIN-TO-SKIN)

2. ZAČIATOK LAKTÁCIE

3. EFEKTÍVNE DOJČENIE

4. PRODUKCIA MATERSKÉHO MLIEKA

Produkcia materského mlieka je prispôsobená potrebám dieťaťa. Množstvo vytvoreného materského mlieka závisí od častého prikladania a dĺžky satia dieťaťa na prsníku.

Dokrmovanie umelým mliekom alebo ponúkanie cumľa na upokojenie v počiatočnej fáze dojčenia môže narušiť tento regulačný mechanizmus, preto sa všeobecne neodporúča. O potrebe dokrmovania rozhoduje lekár v indikovaných prípadoch.

5. SIGNÁLY HLADU DIEŤAŤA

Matka sa postupne naučí rozoznávať signály a gestá svojho dieťaťa.

Medzi prvé signály hladu patrí:

Plač je neskorý prejav hladu!

6. SPRÁVNE PRILOŽENIE DIEŤAŤA

Pri prikladaní dieťaťa na prsník je potrebné počkať na moment, keď dieťa naširoko otvorí ústa a vtedy vložiť bradavku aj s veľkou časťou dvorca hlboko do úst dieťaťa.

Dieťa:

Matka:

7. POLOHY PRI DOJČENÍ

Asymetrická poloha

Poloha madony

Futbalová poloha

8. POPÔRODNÉ ZMENY HMOTNOSTI

9. AKO DLHO DOJČIŤ?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov . Následne možno pokračovať v dojčení so súčasným zavádzaním nových príkrmov, dojčiť do 2 rokov života alebo aj dlhšie – podľa individuálnych preferencií dieťaťa a matky.

10. PORADENSTVO

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies