xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Plány do budúcna

Plány do budúcna

Prioritou súčasných aktivít je projekt vytvorenia priestorov pre matky predčasne narodených detí:

“Aby každé dieťa - aj to najmenšie a najzraniteľnejšie mohlo byť v nemocnici so svojou mamou”

Každá matka je po niekoľkých dňoch po pôrode prepustená domov z oddelenia šestonedelia. Dieťa však ostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti hospitalizované niekedy aj 2-3 mesiace a rodičia za ním dochádzajú často z veľkej diaľky.

Význam blízkosti rodičov, najmä matky, je pre novorodenca nesmierne dôležitý. Poskytuje možnosť podávať dieťaťu čerstvé materské mlieko so zachovaným množstvom cenných látok, ktoré sa skladovaním a spracovaním ničia. Odborné štúdie dokázali, že prítomnosť matky, jej dotyky a tíšenie bábätka už v inkubátore a neskôr pri klokankovaní, má priaznivý vpylv na jeho zdravotný stav a vývin, pomáha skracovať dĺžku hospitalizácie a zlepšuje dlhodobú prognózu predčasne narodených detí.

Rekonštrukciou priestorov v rámci novorodeneckej kliniky umožníme matkám a ich predčasne narodeným deťom byť stále spolu, učiť sa navzájom si rozumieť už v období, keď je dieťa najzraniteľnejšie a potrebuje ešte intenzívnu zdravotnú starostlivosť.

Vizualizacia z projektu autorov (Ing. Dusan Kočlík, ArtD., doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., doc. Ing. arch. Edita Vrablová, PhD.)

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies