xslider.jpg

SVK

UK Skríning vrodenej CMV infekcie

UK Skríning vrodenej CMV infekcie

Na 150 novorodencov pripadá 1 dieťa s vrodenou cytomegalovírusovou (CMV) infekciou, čo robí z CMV infekcie najčastejšie sa vyskytujúcu vrodenú vírusovú infekciu.

Jeden zo 750 novorodencov trpí v dôsledku CMV infekcie trvalým poškodením. Asi u 90% novorodencov prebieha vrodená CMV infekcia bezpríznakovo. Príznaky vrodenej CMV infekcie môžu byť nešpecifické , od predčasného narodenia a nízkej pôrodnej hmotnosti, popôrodnej žltačky a zníženého množstva krvných doštičiek až po vážne poškodenie pľúc, pečene, sleziny a vrodenú poruchu sluchu.

Asi 30 – 50 % novorodencov s klinickými prejavmi vrodenej CMV infekcie a asi 8 – 12% bez iných klinických prejavov CMV infekcie má po narodení poruchu sluchu rôzneho stupňa , jednostrannú alebo obojstrannú. Dôležité je vedieť, že porucha sluchu spôsobená vrodenou CMV infekciou sa môže objaviť aj neskôr, s odstupom 2 a viac rokov od narodenia.

Keďže na Slovensku je univerzálny skríning sluchu u novorodencov daný legislatívou od 1. 5. 2006, každý novorodenec po narodení absolvuje povinné vyšetrenie sluchu – vyšetrenie otoakustických emisií priamo v pôrodnici. Deti, ktoré skríningom neprešli, môžu byť cielene vyšetrené na vrodenú CMV infekciu.

Asi u 33 – 50 % detí sa však porucha sluchu spôsobená vrodenou CMV infekciou vyvinie neskôr v predškolskom a školskom veku, preto ich novorodenecký skríning sluchu nemusí zachytiť a tým pádom na CMV infekciu po narodení vyšetrené nie sú. Nové laboratórne metódy umožňujú relatívne jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vyšetriť CMV zo slín , PCR metóda má až 97 % úspešnosť.

Vášmu dieťaťu odoberieme a vyšetríme sliny na prítomnosť vrodenej CMV infekcie, bez ohľadu na prítomnú alebo neprítomnú poruchu sluchu po narodení. Vyšetrenia robíme preto, lebo chceme čo najskôr diagnostikovať prípadné ochorenia a komplikácie spôsobené vrodenou infekciou týmto vírusom, vrátane skoršej diagnostiky práve možnej poruchy sluchu.

V prípade, že sa u Vášho dieťaťa potvrdí cytomegalovírusová infekcia, bude rodič o výsledku informovaný. S výsledkom potvrdzujúcim CMV infekciu je potrebné sa hlásiť u rajónneho pediatra , u ktorého je dieťa v starostlivosti. Váš pediater vás následne odošle na konzultáciu k špecialistovi v odbore infektológia , ktorý na základe klinických prejavov infekcie a možných rizík nežiadúcich účinkov zhodnotí vhodnosť alebo nevhodnosť liečby u Vášho dieťaťa. Ako rodič sa potom budete môcť rozhodnúť, či chcete alebo nechcete, aby vaše dieťa podstúpilo liečbu na vrodenú CMV infekciu.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies