xslider.jpg

SVK

UK Kurz Evy Kiedroňovej v Adeli centre

UK Kurz Evy Kiedroňovej v Adeli centre

Začiatkom mája absolvovali lekárky a sestričky našej kliniky školenie v piešťanskom rehabilitačnom centre Adeli. Počas dvoch dní si prehĺbili znalosti v oblasti správnej manipulácie s dieťaťom v súlade s jeho potrebami a psychomotorickou vyspelosťou.

Kurz viedla Eva Kiedroňová, autorka unikátnej metódy starostlivosti o dieťa a rozvoj kojenca v rôznych obdobiach jeho psychomotorického vývoja. Základom metódy Evy Kiedroňovej je prirodzená potreba detí po bezpečí, dotyku, tlkote srdca a hlase milovanej osoby. Následok nesprávnej manipulácie s novorodencom sa môže prejaviť aj v neskoršom období života dieťaťa v podobe nespokojnosti, plačlivosti, nesprávnom držaní tela a nesústredenosti.

Kedže si uvedomujeme dôležitosť srávnej manipulácie a starostlivosti o novorodenca snažíme sa s metódou Evy Kiedroňovej oboznamovať budúce mamičky už počas predpôrodných kurzov, ktoré sa konajú na našej klinike.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies