xslider.jpg

SVK

UK Kurz Bazálnej stimulácie

UK Kurz Bazálnej stimulácie

Počas dní 19. 11. - 21. 11. 2019 sa v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda uskutočnil základný seminár “Bazálnej stimulácie” pod vedením certifikovanej lektorky a supervízorky rovnomenného konceptu PhDr. Karolíny Friedlovej, ktorého sa zúčastnili aj lekári a sestričky našej kliniky.

Pôvodnú formu konceptu “Bazálnej stimulácie” spracoval prof. Dr. Frӧhlich, lekár pracujúci s deťmi s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím. Medzi základné prvky patrí stimulácia somatická, vestibulárna a vibračná. Tento koncept bol postupne integrovaný do ošetrovateľskej starostlivosti nielen o pacientov s ťažkými zmenami v oblasti zmyslového vnímania, komunikácie, či hybnosti, deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, geriatrických pacientov, seniorov s demenciou, ale aj v neonatologickej intenzívnej starostlivosti o predčasne narodené deti.

Kurz bol zameraný na pochopenie významu a získanie zručností v základných technikách konceptu “Bazálnej stimulácie”. U predčasne narodených detí možno z týchto techník využiť najmä polohovanie do hniezda, čo imituje tlak steny maternice na plod, poskytuje mu pocit bezpečia, vedie k upokojeniu novorodenca a zároveň mu poskytuje množstvo taktilných stimulov. Potreba bohatej stimulácie v prvom období života (nielen) predčasne narodených detí je nevyhnutná pre ich správny psychomotorický vývoj, ktorý možno pomocou techník bazálnej stimulácie značne podporiť.

www.bazalni-stimulace.cz

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies