xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Iniciálne naliatie prsníkov

Iniciálne naliatie prsníkov

Tvorba materského mlieka je sprevádzaná výrazným prekrvením prsníkov (v prsníkoch cirkuluje viac krvi a lymfy) a hromadením materského mlieka v mliečnej žľaze, v dôsledku čoho dochádza k opuchom prsníkov. Tento prechodný stav, v literatúre označovaný ako iniciálne naliatie prsníkov sa objavuje na 3. – 5. deň po pôrode, u niektorých žien však až na 9. – 10. deň. Trvá 2 – 3 dni.

Matka môže mať pocity tepla v prsníkoch, hmatá si v nich uzlíky a hrčky. Prsníky sú začervenané, materské mlieko z prsníkov neodteká (opuch stlačí mliekovody). Môže byť prítomná aj mierne zvýšená teplota.

Oba prsníky sú bolestivo naliate, opuchnuté, napäté, je prítomná zvýšená citlivosť. Pod kožou sú viditeľné rozšírené cievy, prsníky sú zväčšené.

Iniciálne naliatie prsníkov je vždy na oboch prsníkoch.

Je to bežný fyziologických proces v úvodnom období laktácie.

Dôsledky výrazného iniciálneho naliatia prsníkov pre dojčenie:

• ťažkosti pri prikladaní dieťaťa k prsníku

• poranené bolestivé bradavky

• nedostatočná tvorba materského mlieka vplyvom nahromadeného materského mlieka v mliečnej žľaze

• včasné odstavenie od dojčenia

Správny manažment dojčenia (časté a správne prikladanie v správnej polohe) je najlepšia prevencia problémov, ktoré vznikajú v úvodnej fáze dojčenia.

Nevyhnutné je časté vyprázdňovanie prsníkov!

Pre prvé dni po pôrode platí: čím viac je dieťa prikladané k prsníku, tým menej problémov.

Kontakt koža na kožu a ošetrovanie dieťaťa systémom rooming-in zohrávajú významnú úlohu pri zvládaní úvodných problémov pri dojčení.

Manažment dojčenia (Čo robiť?):

Časté opakované dojčenie v správnej polohe aj v noci

Podpora uvoľňovania a vypudzovania materského mlieka

Pred dojčením

Masáž podľa Marmeta

Reverse pressure softening (RPS) masáž

Dojčenie

Používanie klobúčikov je v tejto fáze dojčenia neefektívne, skôr situáciu ešte zhorší. Odstriekavanie prsníkov sa odporúča len v prípade, ak dieťa nedokáže zachytiť bradavku a efektívne sať.

Po dojčení

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies