xslider.jpg

SVK

UK Monitor dychu

UK Monitor dychu

Počas prvého roku života dieťaťa môže dôjsť k nepravidelnému dýchaniu alebo až k jeho zástave z rôznych príčin.

Rizikové:

- predčasne narodené deti

- pre SIDS - súrodenci detí so SIDS, s rizikovými faktormi (fajčenie v rodine, poloha na bruchu, prehriatie a pod.)

* (SIDS – Sudden infant death syndrome = syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat – náhle úmrtie dieťaťa, spojené zo spánkom, pričom ani po smrti nie je možné príčinu smrti zistiť)

Princíp:

Monitor dychu sníma dychové pohyby dieťaťa a pri zaznamenaní život ohrozujúceho spomalenia, nepravidelnosti či apnoickej pauzy spustí zvukový a optický alarm. Pri každom nádychu dieťaťa blikne zelená kontrolka. Ak sa novorodenec nenadýchne do 20 sekúnd, alebo ak dychová frekvencia poklesne pod 10 nádychov za minútu, spustí sa alarm. Už len zvuk alarmu často stačí na stimuláciu novorodenca k nádychu.

Systém zahŕňa monitorovaciu platňu snímajúcu dýchacie pohyby dieťaťa, ktorá je umiestnená medzi matracom a dnom postieľky. Nie je v priamom kontakte s dieťaťom, nijako neobmedzuje jeho pohyb ani spánok. Spojovací kábel je pripevnený k zábradliu postieľky, takže nehrozí riziko uškrtenia dieťaťa.

Dôležité:

rodičia sú zaškolení do resuscitácie dieťaťa

Problémy s alarmom:

A/ s falošne pozitívny : chybný senzor, zlý napájací zdroj, povrchné dýchanie alebo nekľud dieťaťa, rušiace zdroje v okolí monitora)

B/ falošne negatívne alarmy (ak nie je žiadny poplach pri možnej ohrozujúcej situácii): hrubý matrac , pri jazde autom, kočíkom (apnoe monitory s podmatracovými senzormi), pri kontakte postieľky s predmetom, ktorý nie je v pokoji

Novorodenecká klinika M.Rusnáka SZU a UNB od roku 2010 spolupracuje s Nadáciou Križovatka, ktorá pomáha vybaviť slovenské nemocnice a monitorom dychu Babysense, zároveň aj poskytuje tieto prístroje na zapožičanie po prepustení z nemocnice :

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies

Daruj
2% z daní