xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Informácie o dojčení matiek s pozitívnym COVID-19

Informácie o dojčení matiek s pozitívnym COVID-19

Informácie o dojčení matiek s pozitívnym COVID-19

V súčasnosti neexistujú presné informácie o možnosti prenosu vírusu COVID-19 pri infekcii matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. O infekcii v gravidite sú dostupné iba obmedzené informácie, doteraz však u COVID-19 pozitívnych matiek nebol vírus dokázaný ani vo vzorkách plodovej vody, ani v materskom mlieku.

Existuje dostatok informácií o spôsobe šírenia COVID-19 z človeka na človeka kvapôčkami produkovanými pri kašli a kýchaní nakazenou osobou, podobne ako pri chrípke alebo iných respiračných ochoreniach. Tieto kvapôčky pretrvávajú tiež na rôznych predmetoch, preto je možné infikovať sa dotykom kontaminovaných povrchov a prenesením vírusu kontaminovanými rukami do očí, nosa alebo úst.

Vo výsledkoch obmedzeného počtu štúdií realizovaných u dojčiacich žien s pozitívnym COVID-19 alebo iným koronavírusom (SARS-CoV) sa výskyt vírusu v materskom mlieku nepotvrdil. Či a ako začať alebo pokračovať v dojčení môže byť podmienené zdravotným stavom matky a jej klinickými prejavmi ochorenia. V spolupráci s rodinou alebo zdravotníckym personálom možno v prípade potreby poveriť blízku osobu kŕmením dieťaťa odstriekaným materským mliekom. Materské mlieko je najlepším zdrojom výživy pre dieťa, chráni ho pred mnohými ochoreniami. Dojčenie alebo kŕmenie odstriekaným materským mliekom sa všeobecne neodporúča len v ojedinelých prípadoch.

1. Pre dojčiacu ženu s pozitívnym COVID-19 s miernymi príznakmi ochorenia alebo v domácej karanténe platia odporúčania založené na poznatkoch o COVID-19 a prenose iných vírusových respiračných infekcií.

CDC odporúča matkám s pozitívnym COVID-19 s miernym priebehom ochorenia pokračovať v dojčení alebo kŕmení odstriekaným materským mliekom za podmienok dodržania zásad na zabránenie prenosu infekcie na dieťa:

2. Odporúčania pre hospitalizovanú matku s pozitívnym COVID-19

Ak zdravotný stav matky s pozitívnym COVID-19 neumožňuje dojčenie alebo je matka izolovaná na infekčnom oddelení nemocnice, odporúča sa odstriekavanie materského mlieka manuálne alebo pomocou odsávačky, pri rešpektovaní zásad zabránenia šírenia infekcie (umývanie a dezinfekcia rúk, nosenie ochranného tvárového rúška). Matke, ktorá chce začať dojčiť alebo v dojčení pokračovať, by mala byť poskytnutá adekvátna podpora. Má mať k dispozícii vlastnú odsávačku materského mlieka, je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia pri odstriekavaní aj ďalšej manipulácii s materským mliekom a pomôckami, ktoré je nutné sterilizovať po každom použití .

3. Dieťa COVID-19 pozitívnej matky so závažnými klinickými prejavmi ochorenia, ktorej zdravotný stav neumožňuje odstriekavanie materského mlieka, môže byť kŕmené pasterizovaným mliekom od vyšetrenej darkyne materského mlieka alebo umelou mliečnou výživou. Po zotavení sa matke odporúča ponúknuť možnosť relaktácie (naštartovania laktácie pravidelným odstriekavaním materského mlieka po prestávke).

30. marca 2020

https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/covid-19-and-breastfeeding.html

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

https://www.uenps.eu/wp-content/uploads/2020/03/14marzo.SIN_UENPS0.pdf

https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies