xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Prvé známky hladu u dieťaťa

Prvé známky hladu u dieťaťa

Základným predpokladom dojčenia na požiadanie dieťaťa je matkina reakcia na skoré signály hladu a dojčenie tak často, ako dieťa chce

Matka by mala rozoznať signály a gestá svojho dieťaťa a mala by ich vedieť uspokojiť.

Rozpoznanie signálov hladu svojich detí zvyšuje u matiek ich dôveru vo vlastné schopnosti, v dojčenie.

Skoré signály hladu u dieťaťa

Plač dieťaťa je neskorý príznak hladu a sťažuje efektívne dojčenie.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies