xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Polohy pri dojčení

Polohy pri dojčení

Zmena polohy pri dojčení umožňuje rovnomerne vyprázdniť celý prsník, čo stimuluje tvorbu materského mlieka, predchádza zablokovaným mliekovodom a minimalizuje poranenia bradavky.

Podľa toho, v akej polohe je dieťa dojčené, vyprázdni ten kvadrant prsníka, kam smeruje jeho brada.

K najčastejšie využívaným polohám pri dojčení patria:

Poloha v sede – poloha Madony

Modifikovaná poloha Madony = asymetrická poloha

Bočná futbalová poloha

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies