xslider.jpg

SVK

Ultrazvukový prístroj od firmy Siemens

Ultrazvukový prístroj od firmy Siemens

V decembri 2020 prevzala Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UNB ako sponzorský dar od fimry Siemens a Nadácie SPP nový ultrazvukový prístroj, ktorý sa denne využíva na skríningové vyšetrenie uropoetického systému a skríningové vyšetrenie mozgu v indikovaných prípadoch. Do októbra 2021 sme vyšetrili 2200 novorodencov.

Plánované rozšírenie skríningu a včasnej diagnostiky vrodených srdcových chýb echokardiografickým vyšetrením sa z dôvodu pandémie COVID-19 podarilo zrealizovať s miernym časovým posunom. Vyšetrených bolo zatiaľ 73 detí, u 6 novorodencov sme zachytili prenatálne nediagnostikovanú závažnú srdcovú chybu a boli včas odoslané do Detského kardiocentra.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies