xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19

Odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19

Tehotná žena v sprievode jedného človeka vchádza do budovy Nemocnice sv.Cyrila a Metoda v Petržalke cez vchod pre pacientov na Oddelení centrálneho príjmu na -1. poschodí .

Pri príchode vyplnia dotazník pre pacienta, ktorý podpíšu.

Poverený pracovník zhodnotí ich klinické príznaky - telesnú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť.

Ak nemajú ochranu tváre, dostanú rúško a vykonajú dezinfekciu rúk.

Ak nie sú COVID-19 pozitívni, ani nie je podozrenie z ochorenia, odchádza tehotná žena so sprievodom jedného človeka do Bloku A (oranžový ) nemocnice na 3. poschodie na pôrodnú sálu.

Prítomnosť sprievodnej osoby pri pôrode a návštevy v nemocnici sú až do odvolania zrušené.

Rodič prinášajúci odstriekané materské mlieko pre deti hospitalizované na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka má vstup povolený po vstupnej kontrole cez vchod pre pacientov na Oddelení centrálneho príjmu (-1. poschodie). Flašu s odstriekaným materským mliekom treba priniesť v igelitovom vrecúšku.

Tehotné ženy a rodič prinášajúci materské mlieko sú pri vstupe na Oddelenie centrálneho príjmu uprednostňovaní a nebudú stáť v rade.

Pri prepustení dieťaťa z Novorodeneckej kliniky M.Rusnáka :

  1. Z oddelenia rooming-in (na 4. poschodí bloku A - šestonedelie) si pre matku s novorodencom prichádza 1 osoba, ktorá prejde vstupnou kontrolou na Oddelení centrálneho príjmu.
  2. Z oddelenia JISN (6.poschodie - bloku A) si pre dieťa prichádzajú rodičia, ktorí prejdú vstupnou kontrolou na Oddelení centrálneho príjmu.

Rodičia detí, ktoré sú hospitalizované na oddelení JISN a JVSN sa môžu informovať o klinickom stave dieťaťa telefonicky denne v čase 11- 14 hod :

JVSN 02/68672680, 02/68672685

JISN 02/68672715, 02/68672714

V prípade, ak majú rodičia hospitalizovaných detí záujem o fotodokumentáciu svojich detí, môžu kontaktovať lekárov a sestry našej kliniky cez e-mail: neonatologia.antolska@gmail.com .

Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov Novorodeneckej kliniky M.Rusnáka je až do odvolania zrušená. Starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre deti a dorast, u ktorého je dieťa sledované. V individuálnych prípadoch poskytujeme konzultácie na tel. čísle 02/6867 2715 (odd. JISN – 6. poschodie).

O obnovení činnosti v ambulancii budete včas informovaní, resp. obdržíte pozvánky.

Prenatálne kurzy o dojčení a handlingu sú až do odvolania zrušené.

Za pochopenie ďakujeme!

Informácie o dojčení matiek s pozitívnym COVID-19 nájdete TU

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies