xslider.jpg

Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19

Odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19

Aktualizácia odporúčaní pre tehotné a rodičov detí hospitalizovaných na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB v Petržalke v súvislosti s pandémiou Covid-19

Prítomnosť otca pri pôrode je v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda od 11. 5. 2020 povolená.

Tehotná žena v sprievode jednej osoby prichádza do budovy Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke cez vchod pre pacientov na Oddelení centrálneho príjmu na -1. poschodí .

Pri príchode vyplnia Dotazník pre pacienta, ktoré podpíšu. Poverený pracovník zhodnotí ich klinické príznaky - telesnú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť. Ak nemajú ochranu tváre, dostanú rúško a vykonajú dezinfekciu rúk. Ak nie sú Covid-19 pozitívni, ani nie je podozrenie z ochorenia, odchádza tehotná žena so sprievodom (jednej osoby) do Bloku A (oranžový ) nemocnice na 3. poschodie na pôrodnú sálu .

Jedna sprevádzajúca osoba môže byť pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia nasledovných podmienok

- používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom)

- zaevidovanie sa do zoznamu návštev /knihy sprievodov pri pôrode

- osoba sa zdržiava výlučne v priestoroch určených pre jej pobyt v zariadení a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

Rodičia hospitalizovaných novorodencov na oddeleniach JISN/JVSN Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka môžu svoje deti v nemocnici pravidelne navštevovať od 12. 5. 2020 na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rodičia prichádzajúci za svojimi deťmi hospitalizovanými na JISN a JVSN Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka majú vstup povolený po vstupnej kontrole cez vchod pre pacientov na Oddelení centrálneho príjmu (-1. poschodie). Pri vstupe na oddelenie vyplnenia Čestné vyhlásenia zákonného zástupcu, zapíšu sa do Knihy návštev a ďalej sa riadia podľa inštrukcií ošetrujúceho personálu.

zaevidujú do zoznamu návštev a ďalej sa riadia podľa inštrukcií ošetrujúceho personálu.

Pri prepustení dieťaťa z Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka:

  1. Z oddelenia rooming-in (na 4. poschodí bloku A - šestonedelie) si pre matku s novorodencom prichádza 1 osoba, ktorá prejde vstupnou kontrolou na Oddelení centrálneho príjmu.
  2. Z oddelenia JISN (6.poschodie - bloku A) si pre dieťa prichádzajú rodičia, ktorí prejdú vstupnou kontrolou na Oddelení centrálneho príjmu.

Rodičia detí, ktoré sú hospitalizované na oddelení JISN a JVSN sa môžu informovať na klinický stav dieťaťa telefonicky denne v čase 11- 14 hod:

JVSN 02/68672680, 02/68672685

JISN 02/68672715, 02/68672714

V prípade, ak majú rodičia hospitalizovaných detí záujem o fotodokumentáciu svojich detí, môžu kontaktovať lekárov a sestry našej kliniky cez e-mail: neonatologia.antolska@gmail.com .

Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB začína fungovať od 12.5.2020 v sprísnenom hygienicko-epidemiologickom režime. Pri plánovaní pozvánok uprednostňujeme najrizikovejších pacientov (s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g a závažnými komplikáciami zdravotného stavu). Rodičia s deťmi objednanými na konkrétny termín v ambulancii vstupujú cez vchod pre pacientov na Oddelení centrálneho príjmu (-1. poschodie), kde absolvujú vstupnú kontrolu. Prosíme dodržať čas na pozvánke. Nezabudnite na časovú rezervu pri vstupe do nemocnice v rámci triage.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 57

Prednosta:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci:

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Používaním stránok prevádzkovaných na novorodenciantolska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pravidlá používanie cookies