Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19

 • Matka bude testovaná pri prijatí do pôrodnice COVID-19 Ag RAPID testom aj PCR SARS-CoV-2 testom.
 • Pri pozitivite Ag testu alebo PCR testu matky bude pôrod vedený na oddelení určenom pre COVID -19 pozitívne matky, bez prítomnosti otca pri pôrode .
 • Prítomnosť otca (sprievodnej osoby) pri pôrode COVID-19 negatívnej matky je v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda umožnená, ak je otec plne zaočkovaný a preukáže sa negatívnym výsledkom Ag testu nie starším ako 24 hodín, alebo sa preukáže negatívnym výsledkom PCR COVID-19 testu nie starším ako 48 hodín. Vstup mu bude umožnený len s vlastným respirátorom FFP2.
 • Rozhodnutie o možnosti ponechať novorodenca COVID-19 pozitívnej matky v jej starostlivosti alebo nutnosti ich oddeleného ošetrovania sa realizuje prísne individuálne, na základe klinického stavu matky a dieťaťa a vzájomnej dohody medzi matkou a ošetrujúcim personálom. Matka bude podrobne informovaná o všetkých výhodách i rizikách spoločného ošetrovania, ako aj o výhodách dojčenia.
 • Systémom rooming-in na oddelení pre COVID-19 pozitívne matky môže byť pri dodržiavaní zásad zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu ošetrovaný donosený a klinicky stabilizovaný novorodenec COVID-19 pozitívnej matky, ak má matka iba mierne príznaky ochorenia alebo je asymptomatická.
 • V prípade predčasného pôrodu alebo pri závažných príznakoch ochorenia COVID-19 u matky budú v popôrodnom období matka a dieťa ošetrovaní oddelene . Matke bude kontakt s dieťaťom umožnený prostredníctvom fotodokumentácie, prípadne krátkych videí.
 • Návštevy na oddelení Fyziologických novorodencov sú na základe platných odporúčaní v celej Univerzitnej nemocnici vzhľadom na epidemiologickú situáciu zakázané .
 • Rodičia hospitalizovaných novorodencov na oddeleniach JISN/JVSN Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka môžu svoje deti v nemocnici navštevovať. Pri vstupe na oddelenie sa zapíšu do Knihy návštev a ďalej sa riadia podľa inštrukcií ošetrujúceho personálu. Rodičom s prejavmi ochorenia alebo s podozrením na ochorenie COVID-19 nie je dovolené svoje dieťa v nemocnici navštevovať.
  • Plne zaočkovaní rodičia sa musia preukázať negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hod , ktorý sa pri opakovaných návštevách opakuje každé 3 dni , alebo sa preukázať negatívnym výsledkom COVID-19 PCR testom nie starším ako 48 hodín, ktorý sa pri opakovaných návštevách opakuje každé 3 dni.
  • Neočkovaní rodičia sú povinní preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku Ag-testu alebo PCR testu nie starším ako 24 hod.
  • Rodičia s ochorením COVID-19 sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu po ukončení izolácie ( minimálne 10 dní od pozitívneho výsledku testu alebo od objavenia sa klinických príznakov), možnosť vstupu na oddelneie posúdi ošetrujúci lekár na základe výsledku kontrolného PCR testu (hodnoty CT) a klinických prejavov
 • Pri prepustení dieťaťa z Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka:
  • Z oddelenia rooming-in – Oddelenie fyziologických novorodencov (4. Poschodie - blok A, šestonedelie) pre matku s novorodencom prichádza 1 osoba
  • Z oddelenia JISN (6. poschodie - blok A) pre dieťa prichádzajú rodičia.
 • Rodičia novorodencov hospitalizovaných na oddelení JISN a JVSN sa môžu o klinickom stave dieťaťa informovať telefonicky , denne, v čase medzi 11,00 – 14,00 hod
 • Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB funguje v sprísnenom hygienicko-epidemiologickom režime. Dieťa môže na vyšetrenie sprevádzať iba jeden zákonný zástupca pri dodržaní podmienok OTP : plne očkovaný alebo s negatívnym výsledkom COVID-19 Ag Rapid testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín, prípadne s potvrdením o prekonaní infekcie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Pri plánovaní pozvánok uprednostňujeme najrizikovejších pacientov (s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g a závažnými komplikáciami zdravotného stavu). Prosíme rodičov detí dodržať čas na pozvánke a ohlásiť odvolanie návštevy pri akýchkoľvek prejavoch respiračného ochorenia dieťaťa alebo rodiča.

Aktualizované: november 2021

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu – Oddelenie fyziologických novorodencov

MUDr. Irena Dobišová

tel: 02/6867 2672

Zástupca prednostu – Oddelenie patologických novorodencov

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012